Suomeksi På svenska
taplat
 

Avancerad sökning
transparent
infobackv
Kundservice   Leveransvillkor   Kontakta Oss   Företagsinformation   
Mitt konto
infobacko
transparent transparent transparent
Tillverkare
 
Kategorier
 
Information
 
 Varnarnas olika typer
 Släckarnas brand- och effektivitetsklassificering
 Släckarnas kontroll och service
Du kan betala med
 

Släckarnas kontroll och service

Bild av släckare med en skiftnyckelEnligt räddningslagens 22§ skall lägenhetens innehavare se till, att av myndigheterna föreskriven släckningsutrustning är i gott skick samt korrekt underhållen och kontrollerad. Inrikesministeriet har utfärdat föreskrifter för kontroll och underhåll av handbrandsläckare. I dessa föreskrifter nämns, att brandsläckaren skall kontrolleras med minst ett års mellanrum, om brandsläckaren förvaras på ett sådant sätt, att den utsätts för faktorer som inverkar på funktionsdugligheten såsom fukt, vibration eller temperaturväxlingar. I annat fall skall brandsläckaren kontrolleras minst vartannat år. Den första kontrollen skall utföras senast två år efter brandsläckarens påfyllnings- eller tillverkningsdatum. Själv införskaffade brandsläckare till t.ex. egnahemshus bör också kontrolleras för att säkerställa funktionsdugligheten.

Brandsläckaren skall servas även om den bara har använts litet. Brandsläckaren bör servas efter varje användning och också vid andra tillfällen, då kontrollen av den föranleder det, dock minst enligt de serviceintervall som uppges i tillverkarens eller importörens anvisningar.  

Med kontroll av brandsläckare avser man åtgärder, med vilka man försäkrar släckarens funktionsduglighet och med service avser man åtgärder, med vilka man sätter släckaren till funktionsdugligt skick. Handbrandsläckaraffärer servar och kontrollerar handbrandsläckare. Kontroll av släckare utförs av till säkerhets- och kemikalverket (Tukes) registrerad och till service- och kontrollarbeten berättigad affär.


Under kontrollen observeras följande saker:
  • Märking enligt tryckkärlsdirektivet (CE-märkning, behållarens tillverkningsdatum)
  • Avtryckningsmekanismens skick
  • Sigillets och säkringens skick
  • Pulvrets flöde
  • Avändningsetikettens läsbarhet
  • Tryckmätarens skick och behållarens tryck
  • Slangens skick
  • Behållarens allmänna skick
Tillbaka Fortsätt

Varukorg
 
Din varukorg är tom
Senaste Nyheter
 
Säkerhetsbutiken är öppnad!
Storsäljare
 
01.Personligt Trygghetslarm, Safeguard
02.Handlampa med nödljus, Sunmatic
03.Testgas för brandvarnare, SleepSafe
04.Brandvarnarepaket för trådlös seriekoppling, Housegard
05.Gasvarnare, Housegard
06.Optisk brandvarnare, Housegard
07.Pulversläckare 6kg, Housegard
08.Brandfilt 120x180cm, Presto
09.Kolmonoxidvarnare, Housegard Premium
10.Skumsläckare 6l, Presto